پشتیبانی شبکه

پشتیبانی شبکه (Support)IT-Support

پشتیبانی شبکه بهترین گزینه برای شرکت هایی است که کارشناس شبکه در اختیار ندارند و برای این منظور فاقد وقت کافی و مهارت لازم هستند و می خواهند در هزینه های شرکت خود صرفه جویی کنند.
با قرارداد با بخش پشیتبانی شبکه شرکت پویا پردازش ایران ، مسئولیت تمام نیازهای IT شرکت شما را به عهده می گیریم و شما می توانید به فعالیت های تخصص خودتان تمرکز داشته باشند.

قسمتی از خدمات شرکت:

بررسی های فیزیکی  شبکه موجود از لحاظ نوع ارتباط (کابلی یا بی سیم) و صحت راهکار ارتباطی موجود , بررسی تجهیزات شبکه مانند روتر سویچها و اکسس پوینتها ، کنترل عملکرد صحیح  سرورها از لحاظ سخت افزاری ،بررسی سرور domain controller  و active directory  و email server ، پشتیبانی از clients  ( کامپیوترها) و رفع ایراد سخت افرازی و نرم افزاری به صورت حضوری یا Remote

 

بیشتر